2012 m. balandžio 18 d., trečiadienis

Apie persistengimą ir persivertimą

Mano nuomone, taiklus dviejų didžiųjų partijų „turinio“ apibūdinimas iš FB:

"LSDP dauguma - jokie kairieji. Ten milijonierių daugiau nei tarp konservatorių. Įdomu, kad buvę komunistai (dabar "socdemai") nuo pat pradžių persistengė bėgdami į dešinę nuo komunizmo ir marksizmo (pvz, mano buvęs geras pažįstamas socializmo ideologijos teoretikas J.Karosas), nekalbant jau apie tuos, kurie buvo tarybinėse ūkinėse struktūrose ir prichvatizavo Tarybų Lietuvos, kompartijos ar komjaunimo turto. Kaip, pvz., buvę komunistai, pagrobę „Komjaunimo tiesą“ ją pavertė į Lietrytį, buvusio komunisto Valatkos lūpomis dergusį ir profsąjungas ir tikrąją socdemokratinę idėją. O tarp konservatorių kiek persivertusių komunistų! Iš čia konservaotirų radikalizmas, rusofobija. Persivertėliai visada "persistengia". Buvę tarybiniai kovingieji ateistai paskui pirmieji suklupo prie altorių (pvz., toks Mačianskas). Man liūdna žiūrėti į savo kartos buv. tarybinius veikėjus, tarp kurių maža išliko garbingai besielgiančių..." Juozas Steponas


RMP

Komentarų nėra: