2008 m. lapkričio 11 d., antradienis

LP TURI ŽLUGTI, NES JIS ANGAŽIOTAS. AR DĖL TO?

LOGISTAS (komentarai)

Kad ir kaip gaila, bet šiandien matyt jau galima konstatuoti, kad laikraštis priėjo liepto galą, galima dėl to kaltinti ką nori, bet ar iš to bus nauda, ar kas pasikeis – NE. O ar kas realiai ieško išeitis taško, ar kas bandė analizuoti problemos esme, kodėl taip atsitiko, manau – NE.Gerai suformuluota problema – pusiau išspręsta problema.CHARLES F. KETTERINGO problemos esmė manau labai paprasta, trūksta naujų pažiūrų, vienašališkas požiūris, laikraštis kaip nepaimk yra angažuotas – kas moka pinigus, tas užsako muzika, matyt tai laikrašti ir pražudys.

REDAKTORIAUS JS ATSAKYMAS

1. Taip, laikraštis yra angažuotas. Bet tuo nieko nepasakoma. Nes juk nėra neturinčios savo pozicijos, neangažuotos televizijos, spaudos, radijos, interneto.

Gal galite, tamsta, nurodyti tokį pavyzdį? „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios?“ „Delfi“, LRT?

2. Laikraštis turi turėti poziciją, savo požiūrį, turi laikytis tam tikros VERTYBIŲ SISTEMOS, kiek tai įmanoma veikiant VYRAUJANČIOJE RINKOS SANTYKIŲ IR POLITINĖS KONJUNKTŪROS sistemoje.

Taigi „Lietuvos profsąjungų“ (LP interneto), kaip ir bet kurio laikraščio, leidyklos, televizijos, teoriškai deklaruojama laisvė yra RIBOTA ir politinės ekonominės konjunktūros RIBOJAMA.

3. Ir vis dėlto "Lietuvos profsąjungos", jų redaktoriai iki šiol buvo laimingesni, - jie turėjo nemaža LAISVĖS propaguoti kairiąsias vertybes ir profsąjungų judėjimo vertybes .

4. O PROFSĄJUNGŲ JUDĖJIMO vertinimo prioritetus LP išdėsto (ir, žinoma, jais vadovaujasi) šitaip:

a. Socialinis dialogas siekiant maksimaliai išsiderėti iš darbdavio (ypač iš visagalio KAPITALO) KUO DAUGIAU oraus darbo pozicijų.

b. Kai derybos tampa tik imitacija (geltonosios profsąjungos šiuo metodu kaip tik ir dengiasi) būtina panaudoti jėgą - streiką.

c. LP rėmė ir rems streikuojančius, protestuojančius ir smerkė ir smerks tuos, kurie pastariesiems kaišioja pagalius į ratus (t.y. geltonuosius).

d. LP nuosekliai remia tokias profsąjungas, kurios sugeba iš socialinio dialogo išspausti maksimumą naudos darbuotojams ( "Mažeikių naftą", Klaipėdos "Švyturį" ar A.Posochovo ugdomą Paslaugų sferos išsišakojusį "profsąjungų kompleksą").

e. Solidarumas, vienybė, vienijimasis. LP „gaudo“ ir viešina informaciją, jei tik atsiranda faktų, kad profsąjungos VIENIJASI.

Deja, dažniau jos skaldosi, vengia jungtis į stambesnius darinius, pavydžiai saugodamos savo "privatizuotas" (ar prichvatizuotas) teritorijas - buvusį tarybinių profsąjungų turtą, išnuomojamų kabinetų "kv. metrus".

LP negalėjo tapti šalininkais tų, kurie suskaldė stipriausią, įtakingiausią, profsąjungą - LŠDPS, nes LŠDPS "gelbėtojai" turėjo galimybę išsaugoti jos vienybę, jei tik vietoje įtūžio būtų pasitelkę daugiau strateginės išminties.

f. Profsąjungų judėjimo plėtra. Tai dar vienas LP proteguojamų profsąjungų, jų "angažuotumo" kriterijus Todėl LP ir propaguoja "Posochovo fenomeną", Viliaus Ligeikos žygius po geležinkelio stotis, po kurių tuo pačiu maršrutu kuriasi naujos profsąjungos.

LP aidžiai seka ir palankiai aprašo TIKRŲ profsąjungų kūrimosi atvejus.

g. LP propaguoja lyderius, kurių "kabinetai ant ratų" - tuos, kurie užuot savo ofisuose skaitę laikraščius ir vadovavę telefonu (o dabar gal ir el. žinutėmis) nuolat važinėja po šalį lankydami savo organizacijas.

h. LP jaučia pareigą spausdinti profsąjungininkų pasaulėžiūrinį akiratį plečiančią medžiagą, padėti profsąjunginkų švietimui.

Rengiame (nors tai brangiai kainuoja) socialinio teorinio lygmens informaciją:


- bendraisiais socialinės politikos klausimais (interviu su P.Gyliu, R.Lazutka, J.V.Paleckiu, A.Sysu);

- populiariomis publikacijomis globalizacijos tema (L.Šabajevaitės paskaitų ciklas ir kt);

- sisteminga informacija apie ES ir kitų šalių profsąjungas (reguliariai tokią informaciją skelbia tik LP).

- informacija iš tarptautinių profsąjungų centrų (ITUC pozicija prasidėjus finansinei krizei, ES profsąjungų pozicija Gruzijo-Rusijos konflikte ir pan.).

Tai, žinoma, ne visi mūsų ANGAŽUOTUMO prioritetai. Dar stengiamės papasakoti APIE ŽMOGŲ . Teikti teisinių konsultacijų..

IR DAR:

neslėpsime, kad PRIKLAUSOME NUO RINKOS ( o kas iš žiniaskaidos nuo jos nepriklauso?), nuo tų ar kitų profsąjungų domėjimusi mumis, išreiškiamu PRENUMERATA.

Plačiau pasakojame apie tas profsąjungas, kurios užsisako daugiau laikraščio egzempliorių.

Apie tas profsąjungas, kurios neužsisako ar beveik neužsisako - informaciją pasirenkame patys: jei tikrai įdomi - spausdinime.

O dabar noriu paklausti UŽANGAŽUOTĄ komentarą parašiusio ANONIMO LOGISTO ir kitų profsąjungininkų:

O ar jums iš tikrųjų reikia VIENO visus vienijančio ir profsąjungų idėją skleidžiančio laikraščio ir interneto? Kol kas toks yra tik vienas - "Lietuvos profsąjungos"?

Dvylikti metai redaguodamas "Lietuvos profsąjungas" ir kartu su Kolege Ramune dažnai po darbo valandų (bei išeiginėmis) rengdami LP interneto informaciją, pastaruoju metu vis dėlto SUABEJOJOME: o ar profsąjungoms to reikia?

Tokią abejonę subrandino ne tik prenumeratos rezultatai.

Galutinį tašką padėjo iki šiol mums atrodžiusių autoritetingais profsąjungos lyderių prisipažinimas, kad JIE LAIKRAŠČIO NESKAITO (Kiti aiškina: neskaitą dėl to, kad jis neva vien kartojąs internetinę informaciją).

NET IŠGIRDOME, KAD PRENUMERATAI IŠLEIDŽIAMI PINIGAI GALĖTŲ BŪTI PANUDOTI GERIAU.

O gal, anot Ramūno Narbuto (kauniečio profsąjungininko - KRC vadovo), "niekam nieko nereikia"?

Labanakt.

Redaktorius ir LP žurnalistas Juozas Steponas

2008 11 11, 22.08

16 komentarų:

Anonimiškas rašė...

Pirmas dalykas, netinkamas pavadinimas, nu broliai ir seseris mieli, nu neiškraipykime gal visko, nešokinėkime amžinai į kraštutinumus. Tiesiog norėjau pasakyti, kad laikraščiui reikalingos kardinalios permainos, o joms būtinas rištas, kitaip vaizdelis bus ne koks, tik tiek.

Ramunė rašė...

Na ir kokį pavadinimą "rištingas" pone pasiūlytum?

Senas Vilkas rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Unknown rašė...

o ar tarp "Lietuvos profsąjungos" funkcijų yra tokia: etikečių (spalvų) kabinimas profesinėns organizacijoms?

Ramunė rašė...

kokią etketę (spalvą) „Lietuvos profsąjungos“ kam nors oficialiai užkabino?

Unknown rašė...

cha, cha - oficialiai niekam neužkabino. Bet vien tik todėl, kad negali to padaryti. Ir apskritai, besitaikantys vadintis žurnalistais galėtų žinoti, kad oficialiai etiketės nekabinamos. Jos kabinamos neoficialiai, nuolat kartojant kartojant melą. Galima tai vadinti angažavimusi, bet tiksliau - tikslingu nepatinkančių profesinių organizacijų juodinimu.

Ramunė rašė...

Cha cha - net ir kartojant ne melas melu nepasidaro, anksčiau ar vėliau paaiškėja, kas yra kas. O laikas kol kas ne jūsų sąjungininkas.
Beje, apie etikečių kabinimą ir juodinimą - kol kas nežinau profesionalesnių kabintojų ir juodintojų nei jūs. Oficialiai.
Na, gal dar keletas šizoidinių kauniečių...
Taigi, brangieji, netepkite kitų tuo, kuo kvepiate patys.

Unknown rašė...

Laikas parodė, kad mūsų nuogąstavimai, jog Bružas prašvilps visą turtą pasitvirtino. Kad tai buvo padaryta klastojant protokolus ir apgaudinėjant žmones, deja, teisėsaugai sunkiai pavyksta įrodyti, juolab kai kurie Bružo garbintojai jaučiasi tokių apgaulių pamaloninti ir toliau leidžiasi mulkinami. Manau,net LP žmogų, kuris prarado per daugelį metų profesinės sąjungos narių kauptą turtą, pavadintų naikintoju, o protokolų klastotoją - melagiu. Tai tokios tėra mūsų "klijuojamos etiketės". Neoficialiai...

Ramunė rašė...

Nenoriu leistis į diskusiją, kas čia gerietis, kas blogietis, kare abi pusės daro karinių nusikaltimų. Tačiau neteisiami tik nugalėtojai.
O pabaigai pasakysiu du dalykus, dėl ko jūsų negerbiu: kad įskundėte savo pačių organizaciją prokuratūrai ir ją suskaldėdte, nors buvo galima (net nepabandėt) nuversti tą jūsų nemėgiamą Bružą neskaldant profsąjungos.
Antra: streikuojant kolegoms pasirašėte separatinį susitarimą su ministerija, taip ir nusegebėję pakilti virš savo neapykantos.
Keisčiausia, kad ta neapykanta yra apakinusi jus iki šiol.

Unknown rašė...

tiesą rašyti pretenduojanti žurnaliste, noriu ir aš pabaigai pridėti tris dalykus. Pirma, prokuratūrai neapskundėme savo organizacijos, o parašėme pareiškimą, jog būtų ištirta galimai nusikalstama buvusio pirmininko veikla. Antra, organizacija buvo suskaldyta, kada iš jos buvęs pirmininkas inicijavo bet kokius teisės aktus pažeidžiantį 2/3 narių pašalinimą iš profesinės sąjungos. Trečia, nesuprantu kodėl "separatiniu susitarimu su ministerija" vadinate Vyriausybės patvirtintą Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programą, kurios autorystę dabar bando prisiimti Bružas ir jo satelitai? beje, neapykantos niekam nejautėme ir nejaučiame - yra tik apmaudas dėl sužlugdytos organizacijos ir pasišlykštėjimas metodais, kuriais tai buvo padaryta. Nustokite kabinėti "geltonųjų", "separatinių", "parsidavėlių" ir panašias etiketes, geriau pagalvokite kodėl LP nustojo prenumeruoti daugybė Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizacijų.

Ramunė rašė...

Aukščiausius idealus deklaruoti linkęs pirmininke! Nuo pat pradžių siekėte išsukinėti rankas tiems, kurie ne su jumis.
O separatiniu susitarimu vadinu ne ilgalaikę programą, o preitų metų lapkritį su Žakaitiene pasirašytą "popierką" dėl atlyginimų didinimo tuo metu, kai jūsų kolegos (tiesa, jūsų požiūriu, ne savo noru, o apžavėti Bružo) pradėjo įspėjamuosius streikus.
Nestebina jūsų nenoras prenumeruoti laikraštį ir net vesti antiagitaciją prieš jį. Jis juk nesusidėjo su jumis, kai pačioje pražioje siekėte paversti jį savo įrankiu. Beveik nestebintų, žinant jūsų metodus, ir noras dabar jėga paimti laikraštį...
O etiketes, vis dėl to, piešiate jūs patys.

Juozas Steponas rašė...

Manau, kad Jurgelevičius ir Ko gilina klaidą įsiveldami į karą ne tik su oficialia LP redakcija, bet ir su asmenimis - dabar jau ir su buvusia bendradarbe Ramune.

O juk ne JurgelevičiuI asmeniškai būtina okupuoti LP,- OBJEKTYVIAI reikėtų išnaudoti LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ erdvę švietimo darbuotojų interesams,turint galvoje, kad ne mažai daliai švietimo profsąjungų Aukštaitijos susivienijimas atstovauja. Kaip neseniai LP pareiškė vianas iš Aukštaitijos zonoje esančių pirmininkų, jiem mažai rūpi asmeninių ambicijų padiktuoti konfliktai (ir nesekite pasakėlių, kad neva jūsų eiliniai nariai atsisakinėja Lp prenumeratos).
Tačiau agresyviai, per prievartą veržiantis į LP red. tarybą ar el. paštu skleidžiant turkalus apie LP "neobjektyvumą", ar save įsimylėjusiam perėjūnui bandant nmokyti LP "etikos" (kartu vaginėjant jos darbuotojų sukurtą informaciją), ar šantažuiojant, kad neprenumeruosite, - kelias, kuris niekur neveda.
Spaudos leidiniai neprievartaujami ir neišprievartaujami, net ir tokie(kaip jums vis dar klaidingai atrodo) labai ir labai nuo jūsų priklausomi, kaip LP.

Na, o jei vis dėlto veržiatės į dialogą (tai rodytų Jurgelevičiaus įsivėlimas į šią diskusiją)- liaukitės mokę, pamokslavę, šantažavę, skundinėję ir įskundinėję, prievartavę ir pradėkite derėtis komerciniu pagrindu, - apie tai LP internete jums buvo pranešta.

Unknown rašė...

Į dialogą mes tikrai nesiveržiame, neprievartaujame nei tamstos, nei tamstos bendradarbių,pilate purvą ant mūsų žmonių laisvai.Okupuoti laikraščio ar jo redakcijos - tuo labiau neketiname, nes samdyti saugos tarnybas ar kitikius kvadratinius vyrukus, nėra mūsų metodai. Pamokslus, pamokymus ir kitus pagraudenimus girdime tik savo adresu, nors visai to neprašėme. O ir konflituoti neketiname, nebent konfliktavimu jūs vertinate kitokios nuomonės reiškimą. O ponui Stepšiui priminsiu lotynišką sentenciją: "Jupiteri, tu pyksti, vadinasi esi neteisus".

Unknown rašė...

Ramune, paaiškink savo bosui, kad "save įsimylėjusiu perėjūnu" vadinti garbingą žmogų ir yra etikečių klijavimas.

Ramunė rašė...

Jūsų familiarumas - dar vienas minusas jums. Netujinau jūsų net kai dirbome kartu, jau nekalbu apie paliepimą paaiškinti kažką "savo bosui"...

Unknown rašė...

kaip supratau, diskusija baigėsi - vėl prasideda pamokymai :-) sėkmės trešiant profsąjugų dirvas...