2012 m. rugpjūčio 29 d., trečiadienis

Štai kas yra demokratija

Redakcijoje radau teisininko Zigmo Toliušio 1926 m. išleistos kygelės „Demokratija ir jos priešai arba Demokrato katekizmas“ antrąjį leidimą, kuriame aptikau tobulą demokratijos apibrėžimą:

„Žmogaus sąvoka yra didžiausia vertybė, kokią pasaulis turėjo ir gali turėti. Žmogus, kaipo toksai, savo tikroj prasmėj, gali ir privalo būti vieninteliu gyvenimo tikslu, visuomeninio veikimo centru, t.y. ta ašimi, apie kurią viskas turi suktis, tuo punktu, kur subėga visi gyvenimo siūlai. Žmogaus gyvenimas – didžiausias turtas, aukščiausia brangenybė; todėl padėti gyventi žmogui žmonišku, padoriu ir kilniu gyvenimu tiek fiziniu, tiek dvasiniu atžvilgiu – tai tikslas kiekvienos tikros demokratinės politikos (paryškinta mūsų). Demokratija nedaro skirtumo tarp žmonių, nes kiekvienas žmogus yra lygiavertė esybė. Žmonių lygybės dėsnis – yra pirmutinis ir pagrindinis demokratijos dėsnis, iš jo, kaip pamatysime, išplaukia kiti dėsniai. Šiuo dėsniu nustatoma demokratijos programa tiek politikoj, tiek ekonominėj, socialinėj bei kultūrinėj srityse“.


Taip pagarbiai kalbant apie žmogų seniai nesu girdėjusi, o gal ir niekada.
Be komentarų...

RMP