2013 m. spalio 3 d., ketvirtadienisMANIPULIACIJOS NARYSTĖS STATISTIKA

Neseniai nukeliavau į Ignalinos atominės elektrinės Nepriklauomos profesinės sąjungos tinklalapį (http://iaenp.lt/) ir,  perskaitęs informaciją apie LPSK "desanto" susitikimą su šios organizacijos aktyvu, buvau kiek šokiruotas.  Nustebino ten perskaitytame pranešime pateikti duomenys apie profesinių sąjungų narystę. Iš atsakingos LPSK tribūnos profsąjungininkams atomininkams buvę pranešta, kad Lietuvoje iš viso profsąjungoms priklauso apie 150 tūkstančių darbuotojų, o profsąjungų nariai esą pasiskirsto šitaip:

- LPSK tenka 60 proc., t.y. apie 90 tūkstančių narių;
- "Soldarumui" - 10 proc. (t.y. apie 15 tūkst. narių);
- Lietuvos darbo federacijai - 25 proc. (t.y. per 37 tūkst.);
- Kitiems susivienijimams - 5 proc.( t.y. apie 7,5 tūkst. narių).

Jeigu tokie duomenys būtų teisingi, likusius 7,5 tūkstančio turėtų dalintis:

1. Nacionalinis pareigūnų susivienijimas (kuris prieš metus skelbėsi turintis apie 3800 narių);
2. Lietuvos švietimo darbuotojų ps (LŠDPS);
3. nuo jos atskilęs ir persivadinęs buvęs LŠDPS
Žemaitijos susivienijimas;
4. A.Dambrausko vadovaujama kauniškė Jungtinė profesinė sąjunga;
5. K.Juknio vadovaujama kauniškė "Sandrauga";
6. Samdomųjų darbuotojų profesinė sąjunga (SAMPRO);
7. Lietuvos profsąjungų lyga;
8. Susivienijimas "Socialinė alternatyva" (medikų profsąjungų darinys, įsteigtas vadinamajam projektui įsisavinti)
9. Toli gražu ne viena "palaida", pavieniui veikianti profesinė sąjunga;

Jei minėtame rugsėjo susitikime su atomininkais LPSK generalinė sekretorė J.Matuzienė pranešė, jog LPSK yra apie 90 tūkst. narių, tai LPSK pirmininkas A.Černiauskas balandžio mėn. interviu rusakalbiui savaitraščiui Ekspressnedelia teigė, kad LPSK vienija 60 tūkstančių narių. (Beje, buvo parašyta: 600; matyt, kor. klaida). 

Iš Lietuvos darbo federacijai artimų šaltinių PN sužinojo, kad joje yra ne daugiau kaip 3 tūkstančiai narių (plg. su 37 tūkst.!).

Neįtikėtina, kad "Solidarume" yra 15 tūkst.narių, nepaisant to, kad šis susivienijimas pastaruoju metu, rodos, atsigauna.

Tarkime, kad mūsų pacituotas 150 tūkstančių narių paskirstymas, kuris 2013 m. rugsėjį buvo pateiktas iš IAE profesinės sąjungos svečių - LPSK vadovų tribūnos, galėjo būti ir netiksliai atpasakotas šios organizacijos tinklalapyje paskelbtame renginio aprašyme (beje, pateiktame rusų kalba), bet  LPSK lyderių teikiamų duomenų nesutapimas net ir kalbant apie savo pačių profesines sąjungas, kelią nuostabą.

O  visi tokie faktai akivaizdžiai rodo, jog ne tik kad neturime tikslesnių statistinių duomenų apie narystę šalies profesinėse sąjungose, bet ir esame linkę manipuliuoti skaičiais.

Tiesa, yra dar Statistikos departamentas, kuris, berods, pranešė, kad 2011 metais ps nariai sudarė 10 proc. darbuotojų (Bet jis, pasirodo, remiasi tik profesinių sąjungų deklaracijomis). O  buvęs LPSK lyderis, dabar Seimo vicepirmininkas A.Sysas neseniai teigė, jog profesininėms sąjungoms priklauso tik apie 3 proc. darbuotojų... Tokiu atveju J.Matuizienės pateikiamus 150 tūkstančių narių (kurie pasak jos, sudaro 10-12 proc. visų šalies darbuotojų) tektų padalinti iš 3 ar net 4...

Juozas Steponas