2008 m. balandžio 15 d., antradienis

ŽEMYN IR ŽEMYN – UŽTAT „PROFESIONALIAI“

Aptikau internete nuomonę: „Profesinės sąjungos turi būti profesionalios“. Ir susimąsčiau...O ką reiškia profesionalios? Su kuo tai valgoma? Politika profesionali, verslas profesionalus, na, viskas aplinkui profesionalu. Bet? Ką teikia tas profesionalumas, šiandien visur akivaizdžiai matome. Televizija skelbia karą keliuose, eismo saugumą užtikrina profesionalai, tačiau žmonės kaip žuvo, taip ir žūsta. „Maxima“ skelbia karą kainoms, nes jas nustatinėja verslininkai profesionalai, tačiau minimalus gyvenimo lygis (MGL), minimalus darbo užmokestis, pensijos, socialinės pašalpos tų kainų niekaip negali pasivyti...
Valstybė skelbia karą ir dėl darbo užmokesčio, minimalaus pragyvenimo lygio, minimalių pensijų, tačiau jos didėja daug lėčiau nei paslaugų ar prekių kainos. O ar tie profesionalai sugebėtų mūsų Lietuvėlėje pragyventi bent vieną mėnesį iš tos profesionalios minimalios pensijos, minimalaus darbo užmokesčio? O daugybė lietuvių gyvena! Tik ne tie, kurie nusipelnė gyventi geriau.
Taigi kas ta profesionali profesinė sąjunga? Vis man viduje kirba ir kirba, vis neduoda ramybės ir niekaip nesuprantu, ką tai galėtų reikšti. Gal profesionali profsąjunginė veikla yra tai, kad „garbingi profesionalai“ visus “Lietuvos profsąjungų” interneto diskusijų puslapius pavertė kažkokių „miškinių“, „girinių“, „sovietikų“ diskusijų šou? Ar tie „miškiniai“, „giriniai“ ir kiti neturi vardų? Ir kodėl profesinių sąjungų tinklalapio diskusijų puslapiai paversti bulvariniais, anonimų vienas kito įžeidinėjimų puslapiais? Kodėl nevyksta atvira, sveika, su kritika ir savikritika diskusija, dalijimusi darbo patirtimi, geranoriškais patarimais, pasirašant tikru vardu, neslepiant elektroninio pašto adreso, kai pasisakoma, diskutuojama, ieškoma ir randama tai, kas domina, kai profsąjungininkai padeda vieni kitiems, pataria, kaip efektyviau ginti darbuotojus? Tad ar nevertėtų profesinių sąjungų puslapius naudoti tik atvirai, tam, kam jie skirti? Manau, būtų daug geriau padėti vieni kitiems, patarti, o ne įžūliai įžeidinėti kitaip manančius ar mėginančius pasakyti savo tiesą.
O tai, kad mokame vieni kitus tik įžeidinėti, neišgirsti ir nesuprasti kito, labai akivaizdžiai buvo matyti skaldant švietimo darbuotojų profesinę sąjungą. O dabar... Ar tik ne su profesionalų palaiminimu Darbo kodeksas vis liberalizuojamas ir liberalizuojamas? Prieš kelerius metus didžiųjų profesionalų nemėgstamas Vladimiras Troščenka rašė, kad jau tuomet profesinėms sąjungoms valdžia buvo „išdaužiusi dantis“ – ir jis buvo ir tebėra teisus. O dabar aš, paskaitęs naują DK papildymų projekto redakciją, pridursiu: priėmus šį įstatymą, profesinės sąjungos bus iškastruotos.
Kodėl taip įsakmiai profesinėms sąjungoms deleguojamas vien kolektyvinis darbuotojų gynimas? Kodėl nepalikti teisės profesinei sąjungai darbovietėje tiesiogiai reikalauti, kad darbdavys panaikintų neteisėtus sprendimus ir individualiuose darbo ginčuose? O tik tada, kai bus panaudotos tokios teisės darbovietėje, ginčą perkelti į teismus? Gal taip geriau profesionalams? Susirinkai nario mokestį, pasiėmei gerą atlyginimą už profesionalų profsąjunginį darbą, o prireikus ką nors apginti, padejuoji, parodai įstatymą, paverkšleni, kad esi bejėgis - neva įstatymai blogi. O tokių pavyzdžių apstu, tik jų niekas neviešina, mat profesionalai to nenori, nes jiems neparanku, nenaudinga.
Ar tik ne profesionalų padedamos profesinės sąjungos prarado galimybę nesutikti atleisti kiekvieną profesinės sąjungos narį?
Ar tik ne profesionalų dėka turime Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. dabartinę redakciją, kai net pakeisti profesinių sąjungų renkamą valdymo struktūrą nereikia profesinės sąjungos sutikimo?
Ar tik ne profesionalų mintis, kad formuoti darbo teisės praktiką – teismų reikalas? Tad leiskite paklausti, o kodėl ne profesinių sąjungų reikalas?
Ar tik ne profesionalų išganinga idėja įkūnyta daugelio šakų profesinių sąjungų įstatuose, kad po to, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo, automatiškai nutrūksta jo narystė profesinėje sąjungoje?
Ar tik ne dėl profesionalų neveiklumo dar nėra Nevalstybinės darbo įstatymų kontrolės įstatymo (profesinių sąjungų visuomeninių darbo inspektorių įstatymo)?
Ar tik ne tie patys profesionalai labai tyliai ir nuolankiai sutiko, kad profesinių sąjungų teisininkų teisės būtų itin apribotos? Gynybą aukštesniųjų instancijų teismuose nuolankiai sutiko deleguoti kitai visuomeninei organizacijai – monopolininkei – advokatūrai?
Ar tik ne profesionalai pritariamai linkčiojo Vyriausybei, kai buvo pailgintas pensijos gavimo amžius visiems darbuotojams?
Ar tik ne profesionalų dėka visi pensijų kaupimo fondai pakliuvo į privatininkų rankas? O kodėl tuo negalėjo pasinaudoti profesinės sąjungos?
Ar tik ne dėl profesionalų neveiklumo profesinės sąjungos neturi savo banko ar kredito unijos? Negirdėti ir apie jokius šalpos fondus.
Ar visi profesionalai mokė profsąjungininkus ir patys naudojosi Profesinių sąjungų įstatymo ir DK suteiktomis teisėmis gauti visą informaciją apie įmonės ekonominę padėtį iš anksto ir vertinti gautą informaciją bei ja pasinaudoti užkertant įmonių tyčinius bankrotus, kurių, garantuoju, buvo daugiau nei devyniasdešimt procentų?
O gal ne tokie pat profesionalai stebėjo švietimo darbuotojų profesinės sąjungos skaldymą, kai tą problemą buvo galima draugiškai išspręsti? Ar tai nebuvo kaip tik naudinga profesionalams?
Šitokių klausimų klausimėlių galybę būtų galima vardyti ir toliau, bet viena žinau: profesinės sąjungos turi atverti kelią visiškai demokratijai. Kad ir valdymo struktūros būtų formuojamos ne pagal LKP CK praktiką, o atvirai, viešai, be jokių išlygų ir apribojimų, demokratiškai, net spaudoje skelbiant konkursus. Juk ir dabar konferencijos vyksta vos ne slapta.
Gal po šių minčių, mane užpils užgauliojimų ir įžeidinėjimų pamazgų lavina, bet ryžtuosi kreiptis į profesinių sąjungų narius ir kviesti sveikai diskusijai apie demokratėjimo žingsnius profesinėse sąjungose.
Pagarbiai,
profesinės sąjungos narys, nors ir ne profesionalas, bet vis dėlto save laikantis profsąjunginio judėjimo aktyvistu

Feliksas JUCIUS, Šiauliai

2 komentarai:

Senas Vilkas rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Senas Vilkas rašė...

Aptikau internete nuomonę: „Profesinės sąjungos turi būti profesionalios“. Ir susimąsčiau...O ką reiškia profesionalios? Su kuo tai valgoma? Politika profesionali, verslas profesionalus, na, viskas aplinkui profesionalu. Bet? Ką teikia tas profesionalumas?
O ką reiškia profesionalios?
Beda tame, kad daugumoj jūsų išvardintose dalykuose dirba ne profesionalai, o mėgėjai, arba asmenis manantis kad jie yra profesionalai. Kur jus politikoj matote daug profesionalų. Ateina į valdžia kažkokia dauguma, paskiria ministrus, bet ar jie nors ir turintis aukštąjį, gal kas iš jų ir doktorantai ar profesoriai, bet ar jie yra tos srities profesionalai, ar jie tose srityse dirbo bent paskutinius 5 metus – NE, jai toks ir pasitaiko, tai retas atvejis. O kai ateina dundukas, manantis, kad jis viska žino ir supranta, va ir prasideda bėdos. Kai name dingsta elektra, ar užsikiša santechnika, jus gi neeinate patys krapštytis, nesakau kad apie tai nieko nenusimanote, bet neesate tos srities specialistai, neturite tinkamos įrangos ir priemonių, gal ir žinote kur koks laidas, bet pilnai kur kokie tinklai, jų visu schemų jus neturite, taip pat ir su santechnika, kad sakykime išmušti kamšti susidariusi tarp antro ir trečio aukšto, kai jus gyvenate pirmam. Ar jai sugedo mašina, galima remontuoti pačiam ir manyti kad viska žinote, o galima autoservise, pas specialistą (turiu omenyje geram autoservise), taip, tai kainos brangiai, bet darbas bus atliktas profesionaliai, o remontuodami patys ar jus užtikrintas, kad nepadarysite blogiau nei yra, tuo labiau, jai tai sudėtingas gedimas.
Tuo ir skiriasi profesionalas nuo mėgėjo, vienas tiksliai žino, moka ir turi viska kuo tam reikia, kitas tik numano kad žino, bet ar jis nepadarys blogiau nei kad yra, čia klausimas. Lygiai tas pats ir profsąjungose. Blogai kai pirmininkas save skaito visų galų meistru, nes taip nėra ir būti negali, su viešaisiais ryšiais turi dirbti viešųjų ryšių specialistas, teisini darbą turi atlikti teisininkai – advokatai, lygiai taip pat ir lobistai, o pirmininko užduotis paringti tinkamus kadrus, jos priimti į darbą, supažindinti su esamomis problemomis, paskirstyti darbą ir kontroliuoti jų atlikimą, bei derinti veiksmus, tik tada ir tokiom sąlygom gali būti profesionalus darbas.
O ar tie profesionalai sugebėtų mūsų Lietuvėlėje pragyventi bent vieną mėnesį iš tos profesionalios minimalios pensijos, minimalaus darbo užmokesčio?
Deja ne, tokiems turi būti mokami padorus atliginimai, bet kai jie profesionaliai atliks savo darbą, tai gal ir mūsų algos nebus minimalios. Gal gerbiamieji išstatykime prioritetus, kas svarbiau profsąjungom, turistinės kelionės į krepšinio varžybas, Gariūnus, šventinės iškilos, peknikai, pašalpos sau ir artimiem draugam, ar vizgi rezultatas. Va kai nuspręsime ir tai padarysime, gal ir algos nebus minimalios ir neskriaus mūsų kas norės, nes žinos, už tu organizacijų stovi milžiniška jėga, profesionalai, kūrė tikrai kiekvienas savo sritį išmano puikiai. Bet nemanau ar greitu laikų to galima sulaukti.
Ir kodėl profesinių sąjungų tinklalapio diskusijų puslapiai paversti bulvariniais, anonimų vienas kito įžeidinėjimų puslapiais?
Apie tai rašiau ir net daug mano komentaru yra http://www.lprofsajungos.lt/ -> HaidParkas (laisvos diskusijos) Užnuodyta viešoji erdvė Senas Vilkas
http://www.lprofsajungos.lt/?lang=lt&mID=7&pID=1718&order=DESC
Paprasčiausiai sakant:
Žmonės labai smalsūs, bet jie bijo tiesos. Jie siekia taikos, bet juos jaudina prievarta. Jie svajoja apie harmoningą pasaulį, bet kovoja vieni su kitais. Nors vis stengiamasi įrodyti, kad vertybės sudaro vieningą gėrio visumą, tai nėra ir niekad nebus įmanoma. Kiekviena vertybė yra nepaneigiamo žmogaus poreikio išraiška, bet ji konfrontuoja su kito žmogaus poreikiu, tokiu pat skubiu ir nepaneigiamu.
Ar tik ne su profesionalų palaiminimu Darbo kodeksas vis liberalizuojamas ir liberalizuojamas?
Dabar kaip ir anksčiau vyksta įvairus Forumai – diskusijos, o kas ten mums plauna smegenis, ar ne darbdavių atstovai :), o ar mes negalime turėti savų specialistų. Va kai taip paplauna smegenis, savu profesionalų neturime, tai ir pjauname grybus.
Ar tik ne profesionalų dėka turime Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. dabartinę redakciją, kai net pakeisti profesinių sąjungų renkamą valdymo struktūrą nereikia profesinės sąjungos sutikimo?
Tikrai neprofesionalų dėka visa tai atsitiko, o tu, kūrė manantis esą profesionalai.
Aš neesu programuotojas, o tik mėgėjas, pilnai administruoju http://www.vrsps.lt/ ir http://www.vpp.lt/ svetaines, bet jai kai ko nesuprantu, nežinau, ar neromų, tai kreipiuosi į profesionalus pagalbos ir už tai jiems organizacija moka solidžius pinigus, lygiai taip pat su teisininkais ir viešųjų ryšiu specialistais ir lobistais, šiai dienai mes tai turime, o ar tai turite jus – NE. Todėl ir verkšlenate, o mes NE. Jus verkšlenate ir visus kaltinate, tipo tai padarė profesionalai, tai įvardinkite kokie, pavardėm ir vardais. O aš sakau, kad dėl savo bedu ir nesėkmių kalti tik mes patys, nesugebantis realiai įvertinti situacijos ir priimti teisingo sprendimo, nes dauguma net neturi su kuo prasikonsultuoti ir dirba kaip išmano ir sugeba, tai kas dėl visko kaltas, va tada ir pripjaunami grybai, kurios jus čia vardinate ir kaltinate patys težinodami ką.
Ar tik ne dėl profesionalų neveiklumo profesinės sąjungos neturi savo banko ar kredito unijos?
Deja jis jau yra pas kolegas -> http://www.pareigunai.lt/ kairei pusei viršuje blokas, deja ten dar tik ruošiama informacija, bet jau yra ir su laiku manau tuo savišalpos fondu galies naudotis visi valstybininkai.
Su kuo 100% sutinku, tai su jūsų pasakimų:
profesinės sąjungos turi atverti kelią visiškai demokratijai. Kad ir valdymo struktūros būtų formuojamos ne pagal LKP CK praktiką, o atvirai, viešai, be jokių išlygų ir apribojimų, demokratiškai, net spaudoje skelbiant konkursus. Juk ir dabar konferencijos vyksta vos ne slapta.
Su pagarba Senas Vilkas – Rimas Armaitis El.p. rimas.armaitis@gmail.com
:) :) :)